Podsumowaliśmy edycję wiosenną, która odbyła się w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017. Poniżej prezentujemy wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród Partnerów biorących udział w Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

  • Ponad 460 przedsiębiorców wzięło udział w Akcji.
  • 77 500 turystów skorzystało z oferty.
  • 94% Partnerów wyraża chęć ponownego udziału.

Zdecydowana większość (blisko 97%) oceniło kontakt z organizatorem POT jako dobry. Również zdecydowana większość wysoko oceniła przejrzystość regulaminu Akcji (93,5%) oraz stronę internetową (88%). Zadowolenie to skutkuje deklaracjami wzięcia udziału w kolejnych edycjach Akcji.